نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
تا 3آذر توافق حاصل می شود
0%
زمان مذاکرات تمدید می شود
100%
به توافق نمی رسیم
0%

پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
نظر شما در مورد استیضاح وزیر علوم چیست؟