مصرف بنزین22میلیون لیتر کاهش یافت
ناطقان: میانگین میزان مصرف روزانه بنزین که در بازه زمانی اول آبان ۹۸ تا ۳۲ ابان ۹۸ یعنی قبل از سهمیه بندی، بالغ بر ۹۸.۷ میلیون لیتر بوده، در بازه زمانی۲۴ آبان تا ۱۵ آذرماه ۹۸ به ۷۶.۶ میلیون لیتر کاهش یافته است.

میانگین مصرف بنزین در بازه اول آبان ۹۷ تا ۲۳ آبان ۹۷ بالغ بر ۸۸.۹ میلیون لیتر بوده است که در مدت مشابه امسال، به ۹۸.۷ میلیون لیتر رسیده است. این اعداد نشان می‌دهند تداوم روند رشد مصرف در صورت عدم سهمیه بندی بنزین، می‌توانست سال آینده، کشور را در تامین بنزین دچار چالش جدی کند.

مصرف CNG سه میلیون مترمکعب افزایش یافت

در عین حال، آمارها حکایت از آن دارد که مصرف CNG سه میلیون مترمکعب افزایش یافته است؛ به نحوی که میانگین مصرف روزانه CNG که در بازه زمانی اول تا ۲۳ آبان ۹۸ (قبل از سهمیه بندی بنزین) بالغ بر ۱۹.۲ میلیون مترمکعب بوده، در بازه زمانی ۲۴ آبان ۹۸ تا ۱۵ آذر ۹۸، به ۲۲.۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.