شکستگی پاتولوژیک چیست؟
ناطقان: دکتر محمد جواد مرتضوی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره موضوع شکستگی‌های استخوان اظهار کرد: شکستگی‌هایی که به دلیل تروما‌های شدید و حوادث رخ می‌دهد اکثراً از نوع شکستگی‌های شناخته شده بوده و در استخوان‌های سالم بروز می‌یابد، ولی این نوع شکستگی شامل همه انواع شکستگی نمی‌شود و شکستگی پاتولوژیک نیز دسته دیگر شکستگی‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: زمانی که استخوان، بیمار باشد می‌تواند سبب ضعف استخوان شود و مقاومت استخوان کاهش یابد و در نتیجه استخوان دچار شکستگی شود که این نوع از شکستگی استخوان را شکستگی پاتولوژیک یا مرضی می‌گویند که درمان آن با شکستگی‌هایی که به دلیل تروما به وقوع می‌پیوندد متفاوت است.

این فوق تخصص جراحی زانو و لگن ادامه داد: شکستگی‌های پاتولوژیک نیز به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند برخی از آن‌ها شناخته شده بوده و در استخوان‌های ضعیف و شکننده به دلیل پوکی استخوان رخ می‌دهند، ولی نوع دیگر شناخته شده نیست و زمانی که استخوان فرد دچار بیماری باشد به دلیل تومور‌های استخوانی اعم از خوش‌خیم و بدخیم یا حدواسط می‌تواند با ضربه خفیف و یا پیچ خوردگی ایجاد شود.

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران خاطرنشان کرد: درمان مناسب با این بیماری در سمپوزیوم ماهانه انجمن ارتوپدی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد و این مسئله بررسی می‌شود که پزشک چگونه مشکوک شود که شکستگی از نوع مرضی یا پاتولوژیک است.

مرتضوی اضافه کرد: در سمپوزیوم ماهانه انجمن ارتوپدی این موضوع مطرح می‌شود که اگر پزشک مشکوک شد که شکستگی از ناحیه پاتولوژیک است چه کاری باید انجام دهد تا از این قضیه مطمئن شود و زمانی که مطمئن شد چه اقدامی را بر اساس جدیدترین استاندارد‌های درمانی باید انجام دهد.