رایزنی سفیرایران با وزیربهداشت عمان
ناطقان: دو طرف در این دیدار با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف، همکاری جامع در زمینه بهداشتی، دارویی، پزشکی و پیشگیری را مورد بررسی قرار دادند.