خطوط ریلی تا5سال آینده دو برابر میشود
ناطقان: محمد اسلامی امروز در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری راه‌آهن با هلدینگ تایدواتر خاورمیانه درباره توسعه حمل و نقل ریلی غلات از بنادر به مرکز لجستیک آپرین اظهار داشت: گام مهم و راهبردی در این باره برداشته شد. بیش از 40 سال است که نام آپرین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شنویم، طرح جامع لجستیک طراحی شده است و سهم راه‌آهن در غالب این دهکده مشخص شده است که یکی از حلقه‌های مهم همین آپرین است.

محمد اسلامی افزود: باید برای ماندگاری و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد ما مردمی شود. مردمی شدن اقتصاد نیازمند تصمیم‌گیری سهل و روان است تا اعتماد بخش خصوصی جذب شود و اعتماد بخش دولتی پایدار شود.

وی با اشاره به قرارداد امروز بیان کرد: امروز سرمایه‌گذاری 2 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی با 42 هزار سهامدار انجام شد و این تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برای رشد اقتصادی باید سرمایه‌ها در مسیر مولد و تولید و کارآفرینی فعال شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل درب تا درب بیان کرد: باید محصولات غذایی ما بدون دخالت دست و تخلیه و بارگیری غیر ضروری جابجا شود.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در این حوزه باید ریل به مراکز تولید وصل باشد.

اسلامی افزود: در سال 98، 560 میلیون تن بار توسط حمل و نقل جاده‌ای و 47 میلیون تن توسط حمل و نقل ریلی جابجا شد. تخلیه و بارگیری در بنادر از 147 میلیون تن در سال 97 به 172 میلیون تن در سال 98 رسید و ضرورت دارد مراکز بار به ریل متصل شود.

وی اضافه کرد: 14 هزار کیلومتر خط ریلی اصلی و فرعی داریم و 14 هزار کیلومتر خط ریلی در دست ساخت و مطالعه است که پیش بینی می‌شود در 5 سال آینده بتوانیم به رقم 28 هزار کیلومتر خط ریلی دست یابیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توسعه زیرساخت‌ها و اتصال ریل به مراکز بار و تشکیل لجستیک؛ یعنی ما در واقع طبق برنامه حرکت کرده‌ایم.

اسلامی تأکید کرد: لجستیک قدرتمند کمک می‌کند سهم بزرگی در اقتصاد منطقه و جهان پیدا کنیم.