پلمب 57 واحد صنفی متخلف
ناطقان: این طرح در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و سلامت عمومی مردم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از ششم تا هشتم مهرماه اجرا که در آن ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی با هماهنگی سایر پایگاه های ده گانه پلیس امنیت عمومی پایتخت در قالب ۵۷ اکیپ از واحد های صنفی عرضه کننده قلیان در نقاط مختلف شهر تهران بازدید کردند.

در این گزارش آمده است، در این طرح مأموران از ۸۱۲و احد صنفی بازدید و به ۳۸۶ متصدی متخلف اخطار کتبی داده شد.

با هماهنگی های قضائی ۵۷و احد صنفی عرضه کننده قلیان بدون رعایت نکات بهداشتی و مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به عرضه قلیان به شهروندان نموده و جان هموطنان را به خطر می انداختند، پلمب شدند.

شهروندان می توانند با معرفی صنوف متخلف از طریق شماره تلفن ۱۱۰ پلیس را در تامین بهتر امنیت و پیشگیری از شیوع بیماری مهلک کرونا یاری کنند.