کاهش ساعت کاری ادارات تهران
ناطقان: عابد ملکی - معاون استاندار تهران گفت: با توجه به اعلام وزارت بهداشت کاهش ساعات کاری ادارات موافقت شد.

وی افزود: برای فردا نیز بعد از ظهر امروز تصمیم‌گیری می‌شود.