تخریب ۱۴ساختمان ناایمن در منطقه ۱۰
ناطقان: رضا شرفی درباره اقدامات انجام شده از سوی کمیته ایمنی برای ایمن سازی ساختمان‌های منطقه ۱۰ گفت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۹ جلسه کمیته ایمنی با حضور اعضای آن تشکیل شد و در این راستا، کلیه املاک رها شده (متروکه) در سطح منطقه احصا شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ مصوبه در این جلسات مورد تصویب قرار گرفته است، اظهار داشت: از این تعداد، ۲۲ مصوبه به صورت کامل اجرا و مابقی مصوبات مانند مراحل قضایی جهت اخذ حکم رفع خطر، تخریب و پیگیری هدایت مالکین به جهت اقدام به تخریب و نوسازی و... در دست اقدام است.

شهردار منطقه ۱۰ با بیان اینکه ۱۴ ساختمان در منطقه با پیگیری‌های کمیته ایمنی منطقه براساس حکم قضایی تخریب شدند، تصریح کرد: با پیگیری‌های کمیته ایمنی منطقه، ۲۰ ساختمان، نمای آنها مورد بازسازی قرار گرفت و مالکین سه ساختمان پر خطر یا متروکه نیز با راهنمایی‌های این کمیته نیز موفق به اخذ پروانه تخریب و نوسازی شدند.

شرفی با بیان اینکه یک ساختمان در منطقه دستورالعمل ایمنی آتش‌نشانی آن اجرا شده است، خاطرنشان کرد: کمیته ایمنی منطقه نسبت به اخذ حکم قضایی ۲۱ ساختمان ناایمن یا متروکه نیز اقدام کرده است. همچنین تاکنون ۱۱۴ ملک رها شده (متروکه) نیز مورد شناسنایی قرار گرفته که روند شناسایی این ساختمان‌ها مستمرا توسط نواحی سه گانه در جریان است.  

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از املاک متروکه و رها شده اظهار کرد: برخی از املاکی که به لحاظ متروکه بودن، باعث ایجاد معضلات اجتماعی در نواحی سه گانه شده بودند، توسط کمیته ایمنی احصا شده و نسبت به ایمن‌سازی آنها از قبیل بستن درب و پنجره‌ها یا ورودی‌های ساختمان و همچنین رنگ‌آمیزی آن ساختمان از لحاظ منظر شهری اقدام شده است.