ارتباط با ماهواره خیام چهار بار در روز
ناطقان: مدیرکل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران در ارتباط تلفنی با شبکه خبر گفت: ماهواره خیام در ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه به وقت تهران از پایگاه فضایی پرتاب شد و بعد از یک ساعت این ماهواره از ماهواره‌بر جدا شد و در مدار خود قرار گرفت.

علی رضا نعیمی گفت: ماهواره در مدار دایروی ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد و به طور کلی بعد از یک ساعت و نیم از زمان پرتاب اولین سیگنال داده تله متری ماهواره را در مرکز فضایی ماهدشت دریافت کردیم.

نعیمی افزود: هم اکنون وضعیت ماهواره بسیار خوب و رضایت بخش است و ماهواره در وضعیت مناسبی قرار دارد.


وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بررسی داده ها هر چند ساعت انجام می‌شود، گفت: ارتباط ما با ماهواره دوبار در ظهر حوالی ساعت ده و نیم و ۱۲ و دو بار در شب در ساعت ۱۰ ونیم و ۱۲ شب برقرار می‌شود چون ماهواره به دور زمین در حال گردش است.

 مدیرکل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره هنوز در شرایط کاربردی قرار ندارد و فعلاً در مدار قرار گرفته است و چهار ماه طول می‌کشد تا فرایند کامل شود و تصاویر را می توانیم در اختیار مردم قرار دهیم.