برچسب: بارداشت الحریری
سید حسن نصرالله:
جهان اطمینان دارند که عربستان سعودی الحریری را به استعفا... مجبور ساخته است الحریری در عربستان سعودی بازداشت بوده و...
افزود سعد الحریری دو هفته قبل تاکید کرد که عبور... الحریری را فراخواند و وی را به استعفا وادار ساخت... دارند که عربستان سعودی الحریری را به استعفا مجبور ساخته... است سعودی اقامت اجباری را به الحریری تحمیل کرده است...
کد خبر: ۱۱۲۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۹