برچسب: بدبین
معاون اول رئیس جمهور:
از رسانه ها گریخت و به آنها بدبین بود بلکه...
کد خبر: ۶۲۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


ناطق نوری:
و اتهام و بد و بیراه بکشاند مردم بدبین می...
کد خبر: ۶۱۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱


است که شاید بدبین شده اند وگرنه مردم همان مردم...
کد خبر: ۶۰۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴


رسا اعلام فرمودند ما به طرف مقابل بدبین هستیم و...
کد خبر: ۶۰۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۳


به قانون بدبین نکنید جمهوری اسلامی ایران یک کشور دینی... فرمودند که من به این مذاکرات بدبین هستم و پس...
کد خبر: ۵۹۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۲


گزارش رویترز از نشست اوپک:
می گوید اوپک به افراد بدبین ثابت کرد که نمرده...
کد خبر: ۵۸۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۱


جلائی پور:
نسبت به این نسل دانشجویان بدبین نیستم ضمن اینکه در...
کد خبر: ۵۸۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱


نیز دانشجویان بودند من نسبت به این نسل دانشجویان بدبین...
کد خبر: ۵۸۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۱


متاسفانه نسبت به جوانان اظهار بدبینی می کنند در روز... جوانان بدبین نباشید و به آنها میدان دهید باید برای...
کد خبر: ۵۷۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶


برای نخستین بار رأی داده اند گفت سرخورده و بدبین...
کد خبر: ۵۷۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰


نظام بدبین می سازد و به عنوان مهم ترین آسیب...
کد خبر: ۵۷۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲


حتی بدبین ترین کارشناسان در خصوص این طرح نیز تصور...
کد خبر: ۵۶۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


با هدف بدبین کردن مردم نسبت به نظام است نیز...
کد خبر: ۵۶۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴


ها بدبین تر شوی من کلا آدم رسانه ای نبودم...
کد خبر: ۵۶۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۲


نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی توان...
کد خبر: ۵۵۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶


بدبین بودم و دوست داشتم با همه دعوا کنم او... آورد بدبینی سوءظن بدخلقی و توهم از دیگر آثار مصرف...
کد خبر: ۵۴۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱


هایشان به خوبی عمل نکردند بازیکنان به مدیریت باشگاه بدبین...
کد خبر: ۵۴۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


های گوناگون بهتر از بدبین هاست آنها در پیش بینی... های شغلی بهتر از بدبین ها هستند وضع سلامتی شان...
نیز بهتر از بدبین ها عمل می کنند نکته مهمی... را به عنوان افراد بدبین شناسایی کرده اند که هرگز... فکرش را نمی کردند که بدبین باشند در واقع به... نظر می رسد که بدبینی عامل ریشه داری باشد اما...
کد خبر: ۵۳۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱


بدبین نباش 8 9- خمس اهالی قم محمّد بن داود...
کد خبر: ۵۳۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷


بدبین کرد چرا که اگر این بدبینی ایجاد شود خیلی...
کد خبر: ۵۳۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴