برچسب: برطرف کردن فقر
معاون وزیر رفاه:
ناطقان احمد میدری در مورد فقر در ایران و شمار... فقرا گفت بحث این است که خط فقر در ایران... قابل اعتنا برای اندازه گیری فقر وجود دارد و یکی... خط فقر و در نتیجه شمار فقیران اندازه درآمد است...
کد خبر: ۱۴۹۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


جمهوری مطرح می شود نتیجه ای جز گسترش فقر و...
و چنین وضعیتی قطعا باعث خواهد شد که فقر و... درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد... و درصدد برطرف کردن فقر و نابرابری هستیم راه این...
کد خبر: ۸۲۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹