برچسب: برقراری تدریجی
سخنگوی دولت:
خواهد گرفت و تصمیم گیری درباره بازگشت اینترنت و برقراری...
خاطر نشان کرد تصمیم گیری درباره بازگشت اینترنت و برقراری...
کد خبر: ۲۱۱۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


تحمل این موضوع خیلی سخت است برقراری امنیت در رابطه... گام بعدی برقراری مجدد امنیت در درون رابطه است نیاز... به برقراری تدریجی اعتماد وجود دارد قطع کردن تماس فرد... نه فرار از آن ممکن باشد برقراری مجدد رابطه گاهی...
کد خبر: ۵۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹