برچسب: بناهای نا ایمن
وزیر بهداشت:
از روش های قانونی با مجریان پیمانکاران و یا ناظران... بناهای ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی معرفی می کنیم...
ناطقان دکتر سیدحسن هاشمی با تاکید بر اینکه در حال... روش های قانونی با مجریان پیمانکاران و یا ناظران این... ساختمان ها برخورد شود و ما مقصران در ساخت بناهای... ناایمن درمانی را به دستگاه قضایی معرفی می کنیم بنابر...
کد خبر: ۱۱۳۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳