برچسب: تحولات
مخاطرات محیطی و رصد تحولات سطح آمادگی ها را ارتقا...
کد خبر: ۲۶۸۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


های ثروتمند در سالیان اخیر همزمان با تحولات بزرگی که...
کد خبر: ۲۶۸۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


در حالی است که در روزهای اخیر تحولات اوکراین موجب...
کد خبر: ۲۶۸۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


سید حسن خمینی:
ها در تحولات فرهنگی جامعه ایران گفت بخشی از فضای...
کد خبر: ۲۶۸۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


ارزیابی کردند برای فهم ریشه های این تحولات باید اندکی...
کد خبر: ۲۶۸۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۰


شود اما تحولات جهانی به ویژه پرونده هسته ای ایران...
کد خبر: ۲۶۸۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


وسواس و تحولات کارکردی در مغز این بیماران اضهار داشت...
کد خبر: ۲۶۸۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۹


مقامات آمریکایی در خصوص تحولات اوکراین خبر داد ...
مقامات آمریکایی درباره تحولات اوکراین و تنش های بوجود آمده...
کد خبر: ۲۶۸۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


بررسی آخرین تحولات مرتبط با روند مدیریت بیماری کرونا در...
کد خبر: ۲۶۸۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


این دیدار با تشریح آخرین تحولات روابط دو کشور در... علاوه بر موضوعات دوجانبه تحولات روند صلح در افغانستان و...
کد خبر: ۲۶۸۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین:
جدیدتری را می کشند تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی کشورمان در...
کد خبر: ۲۶۷۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


تحولات فیمابین و منطقه ای و بین المللی را بررسی...
کد خبر: ۲۶۷۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


قبال تحولات شرق اوکراین اتخاذ کرده اند همچنین آنگرت کرمپ... از سوی مسکو تاکید کرد روسیه با توجه به تحولات...
کد خبر: ۲۶۷۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


تحولات افغانستان از دیگر موضوعات مورد گفت وگو و تبادل...
کد خبر: ۲۶۷۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


ترین تحولات جهان درزمینهتعلیم و تربیت به وزارت آموزش وپرورش...
کد خبر: ۲۶۷۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


سیاست های نظام در تحولات برجام تاکید نمودند در این...
کد خبر: ۲۶۷۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


ارتباطی با ایران ندارد و اکنون ایران به سبب تحولاتی...
فروش ایران به دنبال تحولات اخیر تا حدودی افزایش یافته...
کد خبر: ۲۶۷۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


ایران ندارد و اکنون ایران به سبب تحولاتی که با...
ایران به دنبال تحولات اخیر تا حدودی افزایش یافته است...
کد خبر: ۲۶۷۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


بررسی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن حاکی از آن است...
کد خبر: ۲۶۷۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


دو جانبه مسائل منطقه ای بویژه آخرین تحولات قفقاز سوریه...
کد خبر: ۲۶۷۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۳