برچسب: حج96
کد خبر: ۹۵۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۹


کد خبر: ۹۵۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸


قاضی عسکر:
کد خبر: ۹۳۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳


همزمان با نزدیک شدن به حج96
تعهدات لازم از طرف سعودی مقدمات برگزاری حج96 و حضور... سهمیه حج96 اعطاء نمودند از سوی دیگر نماینده محترم ولی...
کد خبر: ۹۳۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱


قاضی عسکر:
کد خبر: ۹۳۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱


کد خبر: ۹۱۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸


کد خبر: ۹۰۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۳


کد خبر: ۸۹۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۱


کد خبر: ۸۹۵۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


کد خبر: ۸۹۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


کد خبر: ۸۸۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۴


کد خبر: ۸۷۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۲


کد خبر: ۸۷۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹


کد خبر: ۸۶۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


کد خبر: ۸۵۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


کد خبر: ۸۴۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


کد خبر: ۸۳۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


کد خبر: ۸۳۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


کد خبر: ۸۲۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


کد خبر: ۸۲۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹