برچسب: سازها
از نمایش تصاویر سازها مصداق یک بام و دو هوا...
کد خبر: ۱۹۶۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


با استفاده از علم شیمی و پیش سازها مواد جدید...
کد خبر: ۱۹۶۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


کد خبر: ۱۹۵۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


و سازها خواند و گفت آنچه که در قانون برای...
کد خبر: ۱۹۳۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


بوده اند منتها ما به دلیل ساخت و سازهای بی... مقاطعه کاران و پروژه سازهای حرفه ای کشور هستند که... یاب ها و پروژه سازها بدهد تا بتواند مطالبات عمرانی...
کد خبر: ۱۹۲۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


ساخت و سازها هم باید به طور جد در دستور...
کد خبر: ۱۹۲۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹


شهر مسدود شده و بر اثر ساخت و سازها قطع...
کد خبر: ۱۹۱۸۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


شهر مسدود شده و بر اثر ساخت و سازها قطع...
کد خبر: ۱۹۱۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


می شوند شوره سازها یکی دیگر از دلایل ابتلا به...
کد خبر: ۱۹۱۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


جهانگیری:
از این موضوع آگاه شدند که ساخت و سازها در...
از این موضوع آگاه شدند که ساخت و سازها در... مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز به حریم رودخانه...
کد خبر: ۱۹۰۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶


کرج نیز حدود نیمی از ساخت و سازها سند مالکیت...
کد خبر: ۱۹۰۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶


است ۴- اهمیت مقابله با فساد در ساخت و سازها...
کد خبر: ۱۹۰۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵


اقدام خواهد شد برای ساخت و سازها نیز کمک و...
کد خبر: ۱۹۰۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲


ناطقان تعدادی از باتری سازها قادر به انجام این کار...
کد خبر: ۱۸۸۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۳


معدنی ها قطعه سازها زراعت و دامداری و تک سهم...
کد خبر: ۱۸۸۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


کردیم تا در بحث ساخت و سازها نسبت به هوشمندسازی... سازهای بازشهری دست بکشند در فرآیند تدوین برنامه پنج ساله...
کد خبر: ۱۸۸۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


پتروشیمی بانکی و قطعه سازها در کنار گروه بیمه و...
کد خبر: ۱۸۸۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


اهتمام ویژه نسبت به ساخت و سازها و تغییر کاربری...
کد خبر: ۱۸۷۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


سازها به حریم قانونی جاده شوند ...
ادامه به مراقبت از تجاوز ساخت و سازهای مختلف به... که قبل از انجام ساخت و سازهای مختلف که موجب...
کد خبر: ۱۸۵۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


اتفاق مثبتی است که باعث ایجاد انگیزه برای برنامه سازها...
کد خبر: ۱۸۴۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳