برچسب: شکاک
آمیز ترین اتفاق است افراد شکاک ویژگی هایی دارند که...
کد خبر: ۴۶۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۷


شکاک افسرده بیمناک یا مضطرب شوند خیلی زود در خانه...
کد خبر: ۲۳۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۲۷


اختلال شخصیت در فرد شکاک بودن اوست وقتی وارد رابطه... به آنها ثابت کنید افراد شکاک در زندگی به دنبال...
کد خبر: ۱۰۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵


شکاک این افراد به همه چیز سوء ظن دارند افرادی...
کد خبر: ۳۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۰


کد خبر: ۲۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱