برچسب: ضعف ناجا
نماینده ملایر:
ورود غیرقانونی اتباع بیگانه به کشور از ضعف نیروی انتظامی...
در این رابطه ضعف داریم و گاهی با زدوبندهایی به... اما به این موضوع توجهی نمی شود ضعف نیروی انتظامی... بیان اینکه ضعف نیروی انتظامی در برخورد با اتباع بیگانه... ضعف در برخورد قانونی داریم ...
کد خبر: ۶۱۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲