برچسب: عادت
کند برانکو عادت داشت شایان مصلح را بعد از دقیقه...
کد خبر: ۲۰۵۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


به نماز شب و سحرخیزی عادت بدهند در هیچ قرنی...
کد خبر: ۲۰۵۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


و گِزگِز در نواحی مختلف بدن خونریزی های شدید عادت...
کد خبر: ۲۰۵۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


عادت مصرف برخی مواد غذائی در کنار هم عامل اصلی...
ناطقان ما عادت داریم که غذا ها را به صورت... کسانی که سالهاست این ترکیب را می خورند عادت کرده...
کد خبر: ۲۰۵۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


نوزاد مدت کمی پس از تولد به این صدا عادت...
کد خبر: ۲۰۴۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


عادت داشت پس از هر شکستگی باز هم سر پا...
کد خبر: ۲۰۴۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


می کنید موارد زیر عادت های خاصی است که پایبندی...
کد خبر: ۲۰۴۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


اگر به نوشیدن آب عادت ندارید پیش از هر وعده... عنوان کرده است اگر به مصرف نوشابه های رژیمی عادت... آنها عادت دارید وعده های کوچکتر را طی یک یا...
کد خبر: ۲۰۴۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


باید به نفت بشکه ای ۶۰ دلار عادت کنند چون...
کد خبر: ۲۰۴۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


های گازدار جزو عادت های اشتباه و خطرناک است این...
کد خبر: ۲۰۴۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


عادت می کند خبر در اینجا تقریباً همه منفی است...
کد خبر: ۲۰۴۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


که عادت به استعمال دخانیات دارند بر روند باروریشان اثر...
کد خبر: ۲۰۴۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


آموزش دهند گفت انسان برای عادت کردن به یک محیط...
همه انسان ها برای عادت کردن به یک محیط جدید...
کد خبر: ۲۰۴۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


عادت غذایی سالم با انتخاب و خوردن مواد مغذی و...
کد خبر: ۲۰۴۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


را انجام نمی دهند برای نمونه ما عادت کرده ایم...
کد خبر: ۲۰۴۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


و برخی معیار های ژنتیکی دچار انواع تیک و عادت...
کنترل نشده مواجه می شوند از جمله عادت ها و... آن عادت شده است نمی توانند به آسانی آن را... تیک و عادت های عصبی باید به کارشناس مراجعه شود... عادت ها و تیک های عصبی معمولاً از دوران کودکی...
کد خبر: ۲۰۴۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


پنج دقیقه تا یک ساعت عادت دارند نسبت به افرادی...
کد خبر: ۲۰۴۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


انجام مداوم یک کار جدید عادت می دهید مسیرهای عصبی...
کد خبر: ۲۰۴۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


بیان داشت هر مقدار رژیم غذایی تنظیم شده به عادت...
کد خبر: ۲۰۴۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


عمر علاوه بر عوامل ژنتیکی به ترک عادت های غلط...
کد خبر: ۲۰۴۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۸