برچسب: پلمپ
کشور ثالث می رسد کانتینر در گمرک پلمپ می شود...
کد خبر: ۲۱۰۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۲


نگهداری اموال مسروقه شده بودند با دستور مقام قضایی پلمپ...
کد خبر: ۲۱۰۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷


کد خبر: ۲۱۰۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


کد خبر: ۲۰۹۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


کامل قطع و آن نانوایی پلمپ می شود رئیس اتاق...
کد خبر: ۲۰۹۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱


پلمپ و بیش از ۱۲ هزار واحد آموزشی پاکسازی شد...
کد خبر: ۲۰۷۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


نظر اتحادیه با آن ها برخورد و نسبت به پلمپ...
کد خبر: ۲۰۶۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


مخدر بود شناسایی و پلمپ شد وی ادامه داد از...
کد خبر: ۲۰۴۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


کد خبر: ۲۰۳۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


و تجهیزات افراد متخلف پلمپ شد وی درباره بروز برخی...
کد خبر: ۲۰۳۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵


حریم شهر و متعاقب آن در صورت عدم اقدام پلمپ...
کد خبر: ۲۰۲۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


شوند با هماهنگی گمرک مواد غذایی و کالا های پلمپ...
کد خبر: ۲۰۲۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱


پلمپ خواهد شد...
کد خبر: ۲۰۲۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


کد خبر: ۲۰۲۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۷


پلمپ هشت مرکز به دادسرای جرایم پزشکی و دو مرکز...
کد خبر: ۲۰۲۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶


ملی استاندارد به دلیل غیر استاندارد بودن پلمپ شد ایلخانی...
کد خبر: ۲۰۰۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵


و فروش مواد را داشته بودند پلمپ کرده بودیم اما...
کد خبر: ۱۹۶۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


راننده ماموران اقدام به فک پلمپ کانتینر و کشف یک...
کد خبر: ۱۹۵۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳


مأموران اقدام به فک پلمپ کانتینر و کشف یک میلیون...
کد خبر: ۱۹۵۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


ها زده توسط ساواک دستگیر شده و حسینیه نیز پلمپ...
کد خبر: ۱۹۵۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲