برچسب: گوجه سبز برقانی
ناطقان چند کلامی را از زبان گوجه سبز بشنوید براى... شرائین مرا تجویز کنید فارسى من گوجه است به اقسام... بهترین نوع من گوجه برقانى است که پوست آن به... آسانى جدا مى شود و نوع دیگر من گوجه گلستان...
کد خبر: ۴۳۶۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۸