برچسب: آبگرفتگی معابر
ای در مناطق مستعد تگرگ آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی...
کد خبر: ۱۴۵۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱


آینده رگبار و رعدوبرق وزش باد شدید موقت احتمال آبگرفتگی... معابر و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها در...
وزش باد شدید موقت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن...
کد خبر: ۱۴۳۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۱


می شود و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن...
کد خبر: ۱۴۳۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۱


سازمان هواشناسی طی اطلاعیه ای نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر...
ناطقان سازمان هواشناسی طی اطلاعیه ای نسبت به احتمال آبگرفتگی... معابر و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها هشدار... وزش باد شدید موقت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن...
کد خبر: ۱۴۳۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۱


سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای نسبت به احتمال آبگرفتگی... معابر و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها هشدار...
و وزش باد شدید موقت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی...
کد خبر: ۱۴۳۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


رعدوبرق و وزش باد شدید موقت احتمال آبگرفتگی معابر و...
کد خبر: ۱۴۳۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹


آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه...
باد شدید موقت آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل...
کد خبر: ۱۴۲۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷


رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت آبگرفتگی معابر...
بارشی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت آبگرفتگی... معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها...
کد خبر: ۱۴۲۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای نسبت به آبگرفتگی معابر...
برق و وزش باد شدید موقت آبگرفتگی معابر و احتمال...
کد خبر: ۱۴۲۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶


وزش باد شدید لحظه ای و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی...
کد خبر: ۱۴۲۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


وزش باد شدید لحظه ای و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی...
کد خبر: ۱۴۲۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲


آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه...
کد خبر: ۱۴۲۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


تگرگ آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها و...
کد خبر: ۱۴۲۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


شاهد رگبار ورعدوبرق و احتمال آبگرفتگی معابر در شمال آذربایجان... آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها...
کد خبر: ۱۴۱۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


رگبار و رعدوبرق و احتمال آبگرفتگی معابر در شمال آذربایجان... سه شنبه 97/3/01 رگبار و رعدوبرق و تگرگ آبگرفتگی معابر...
کد خبر: ۱۴۱۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


ماه رگبار و رعد و برق و احتمال آبگرفتگی معابر... برق و تگرگ آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل...
کد خبر: ۱۴۱۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


اصفهان رگبار رعدوبرق تگرگ آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن...
رعدوبرق تگرگ آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل ها...
کد خبر: ۱۴۱۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱


سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای نسبت به آبگرفتگی معابر...
فارس و چهارمحال و بختیاری آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن...
کد خبر: ۱۴۱۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


تگرگ در برخی مناطق روز آینده آبگرفتگی معابر و سیلابی...
تگرگ در برخی مناطق روز آینده آبگرفتگی معابر و سیلابی...
کد خبر: ۱۴۱۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶


و وزش باد با احتمال تگرگ آبگرفتگی معابر و سیلابی...
احتمال تگرگ آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها و...
کد خبر: ۱۴۱۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶