خشک کردن لباس با امواج صوتی! ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۵۰
مادر سنگدل پسرش را با اتو سوزاند! ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۵۰
کاهش وزن با مصرف تخم مرغ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۳۰
علت پوسیدگی دندان؟ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۲۵
نسخه‌های خطی فارسی دربلگراد ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۰۰
6 فایده "نعنا" ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۳:۵۵
خون بندناف و افزایش توانایی مغز ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۳:۴۹