یکشنبه عیدفطر است؟ ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۱
عکس/ روحانی در روزقدس96 ۰۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰
روز قدس96 در تهران ۰۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶